Repertuar
Aktualności
Co gramy w sezonie
Galeria
Edukacja teatralna
Karta rodzinna
Bilety
O teatrze
Kultura bez barier
Przyjaciele teatru
Ogłoszenia i przetargi
Kontakt
[kliknij]
 

 

Bilety oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Teatru to tylko część wszystkich biletów dostępnych dla klientów. W przypadku braku biletów w internetowym systemie sprzedaży, zachęcamy do kontaktu z kasą Teatru.TPay logoWidzów, którzy zdecydowali się zakupić bilety przez system On-line, uprzejmie prosimy by nie wpłacali pieniędzy na numer konta Teatru, tylko skorzystali z automatycznego systemu, poprzez operatora płatności tpay.com.


 

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
W TEATRZE LALEK GULIWER

 1. Strona internetowa Teatru Lalek Guliwer - www.teatrguliwer.waw.pl umożliwia zakup biletów w elektronicznym systemie sprzedaży zwanym dalej sprzedażą online.
 2. Sprzedaż online kończy się na godzinę przed wydarzeniem.
 3. Zakup biletów w drodze sprzedaży online realizowany jest przy wykorzystaniu karty płatniczej lub szybkiego przelewu elektronicznego.
 4. Płatność za zakupione bilety powinna być dokonana w ciągu 30 minut od momentu wyboru miejsc. Po upływie tego okresu transakcja zostanie anulowana.
 5. Płatności za bilety obsługuje Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcin 73/6 za pomocą portalu internetowego www.tpay.com.
 6. Numery kart kredytowych klientów chronione są poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności. Komunikacja z serwerami systemu tpay.com jest szyfrowana najwyższej jakości certyfikatem Premium SSL EV, wystawionym przez Powszechne Centrum Certyfikacji - CENTRUM. Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialny jest Krajowy Integrator Płatności S.A.
 7. Sposób płatności za zakupione bilety określa regulamin Krajowego Integratora Płatności S.A. Podmiot ten jest również właściwy w przedmiocie rozpatrywania reklamacji dotyczących płatności w sprzedaży online.
 8. Teatr Lalek Guliwer nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie numeru karty płatniczej w innych serwisach internetowych. Za bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji odpowiada Krajowy Integrator Płatności S.A. zgodnie z treścią własnego regulaminu.
 9. Odbiór biletów zakupionych w drodze sprzedaży online możliwy jest wyłącznie w kasie Teatru w godzinach jej otwarcia, przy czym kupujący zobowiązany jest do podania numeru transakcji oraz swojego imienia i nazwiska.
 10. Otrzymany numer transakcji należy zachować w tajemnicy. Teatr nie odpowiada za skutki udostępnienia w/w numeru osobom trzecim.
 11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w trakcie sprzedaży online.
 12. Faktura VAT za bilety zakupione w drodze sprzedaży online może być wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną po zaznaczeniu odpowiedniej opcji.
 13. Zwroty i zamiany biletów zakupionych w drodze sprzedaży online możliwe są w przypadku odwołania spektaklu i zmiany repertuaru. Widz, który ma podejrzenie wirusa SARS-CoV-2, został objęty kwarantanną lub przebywa pod nadzorem epidemiologicznym i chce dokonać zwrotu zakupionego biletu, zobligowany jest do powiadomienia teatru o absencji najpóźniej w dniu spektaklu – przed jego rozpoczęciem - drogą elektroniczną na adres organizacja@teatrguliwer.waw.pl lub telefoniczną (22) 845-16-76/77.
 14. Wszystkie dane osobowe udostępnione przez klienta w ramach zakupu biletów w internetowym systemie sprzedaży będą wykorzystywane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jak również, za zgodą kupującego, w celach informacyjno - promocyjnych.
 15. Teatr Lalek Guliwer oświadcza, że dane klientów nie będą udostępniane/sprzedawane osobom trzecim oraz będą umieszczone na zabezpieczonych serwerach.
 16. Teatr Lalek Guliwer zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia sprzedaży online bez podania przyczyny.
 17. Teatr Lalek Guliwer nie ponosi odpowiedzialności za dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 18. W sytuacji epidemicznej wprowadza się dodatkowy regulamin uczestnictwa w spektaklu, umieszczony poniżej. Zakup biletów w drodze sprzedaży online możliwy jest wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu sprzedaży oraz specjalnego regulaminu uczestnictwa w spektaklu.

 

Widzowie korzystający z internetowego systemu sprzedaży wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Guliwer, ul. Różana 16, 02-548 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@teatrguliwer.waw.pl lub poprzez nadesłanie żądania pocztą na adres Administratora.

 

Plik do pobrania: Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.